Ярицлага

Ярицлага

Б.Дэлгэрэхсүрэн: Хүнийг нэгдүгээрт зөв хандлагтай хүн л энергижүүлдэг, дараа нь байгаль хүнийг энергиэр тэтгэдэг

Монголчууд “Аура” гэх үгтэй “танилцаад” багагүй хугацааг үдсэн. Гэсэн хэдий ч энэ чухам юу юм бэ гэдгийг онцгой анхаарч, олонд түгээсэн зүйлгүй өдийг [ Дэлгэрэнгүй ]